BM | EN | 中文

[VIDEO] BELANJAWAN JOHOR 2020: TERAS KEDUA – MEMAKMUR EKONOMI

Teras-Kedua.jpg
Advertisement

Teras Kedua untuk Belanjawan Johor 2020 iaitu:
i) Memperuntukan RM 1.5 juta untuk Projek Akuakultur, Penyelidikan, Biosekuriti dan Pemeliharaan sumber perikanan dan RM 4 juta untuk kawasan pantai barat Negeri Johor.
ii) Penambahan 11 laluan penerbangan domestik dan 7 antarabangsa.
iii) Program perintis keusahawanan Johor dalam bahagian pembangunan dan pertanian.
iv) Geran Orang Lokal (GOL 2.0)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top