Siapa kami

Laman sesawang kami: https://www.johorkini.my.

Berkuatkuasa 01 Ogos 2019, kami, pihak daripada JohorKini Media Agensi telah menguatkuasakan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI JOHORKINI yang selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Di mana POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI JOHORKINI menyokong kesemua 7 prinsip perlindungan data peribadi :

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

  • Prinsip Am
  • Prinsip Notis dan Pilihan
  • Prinsip Penzahiran
  • Prinsip Keselamatan
  • Prinsip Penyimpanan
  • Prinsip Integriti Data
  • Prinsip Akses
 

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang kami berurusan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi kami:

Telefon : 07-2872023 antara jam 9.00 pagi – 6.00 petang, Ahad – Khamis.

Anda juga boleh berhubung menerusi email kami di info.johorkini.my@gmail.com atau support@johorkini.my.