BM | EN | 中文

BENGKEL PERKASA DUN JOHOR TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

Advertisement

Bengkel dua hari ini telah membincangkan isu untuk menambah baik sistem Dewan Undangan Negeri Johor.
Beberapa perkara baru juga telah diusulkan dalam bengkel ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negeri Johor.

Advertisement

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top